Maandelijks archief: december 2013

Albrecht Dürer

Momenteel loopt er in het Städelmuseum in Frankfurt een unieke overzichtstentoonstelling van het werk van Albrecht Dürer (1471-1528). Vanuit de hele wereld zijn maar liefst 190 kunstenwerken van zijn hand bijeengebracht! Deze werken geven een fascinerend beeld van de breedte en verscheidenheid van zijn kunst. Zijn meesterwerken worden getoond met kunst van tijdgenoten die hem hebben beïnvloed. Met deze uitgebreide tentoonstelling wordt het belang van Dürer voor de ontwikkeling van de Noord-Europese renaissancekunst duidelijk. Andere topstukken van zijn hand ziet u in het Von der Heydt-Museum in Wuppertal, waar een dubbelexpositie van verschillende oude meesters plaatsvindt.

durer-rhinoceros

Tegelijkertijd zijn er in de omgeving van Frankfurt bijzondere tentoonstellingen georganiseerd over de familie Wittelsbach, een van de belangrijkste adellijke families van Duitsland. In de eeuwen waarin ze heersten, waren ze van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van de kunst in Duitstalige landen.

De Duitse kunstenaar Albrecht Dürer (1471-1528) is vooral bekend om zijn veelzijdigheid. Hij is een echte ‘uomo universale’ van de noordelijke renaissance. Als schilder, tekenaar, maker van houtsneden en kopergravures, meetkundige, kunsttheoreticus en humanist kan hij zich meten met zijn beroemde tijdgenoten uit Italië. Dürer reisde veelvuldig naar Italië, waar hij als een van de eerste Noord-Europese kunstenaars de sfeer van de Italiaans renaissance onderging. Hier liet hij zich inspireren door de werken van Mantegna en Pollaiuolo, en later ook door de Venetiaanse schilder Giovanni Bellini. Hier maakte hij zich nieuwe schildertechnieken eigen en leerde hij het centraal perspectief in zijn werken toe te passen.

A4428

Maar ook in zijn gedachtengoed werd Dürer geïnspireerd door de renaissance idealen waar hij in Italië mee in aanraking kwam. Als eerste noorderling had hij, doordrenkt door het Italiaanse humanisme van Michelangelo en Dante, de moed zichzelf in een frontale, zelfverzekerde pose op een doek te plaatsen. Een doorbraak in de Noord-Europese kunst! Het zelfportret van de schilder is daarmee niet alleen een persoonlijk, maar ook een cultuurhistorisch document.

Durer_selfporitrait

Naast een meesterlijk schilder was Dürer ook een geniaal graveur en schepper van houtsneden. De opkomst van de prentdrukkunst, die parallel loopt aan de ontwikkeling van de boekdrukkunst, maakte van Albrecht Dürer de populairste en invloedrijkste Noord-Europese kunstenaar uit deze periode. Met name de kopergravures, waarin zijn atelier zich specialiseerde, maakten een grote oplage mogelijk, waardoor zijn werk over heel Europa werd verspreid. Zelfs in Italië, het belangrijkste kunstland indertijd, had Dürer belangrijke invloed op bijvoorbeeld de schilder Pontormo. (www.src.nl)

Meer info kan je hier vinden.