Categorie archief: Uitgevers

The LeRoy Neiman Center for Print Studies – New York, USA

DSchutz_2_One-eyed_lg

In de VS staat grafiek nog steeds hoog aangeschreven en heeft iedere universiteit wel een atelier grafiek waar op innovatieve manier gewerkt wordt. Sommige universiteiten hebben daarnaast nog een professioneel atelier waar bekende kunstenaars samen werken met meesterdrukkers om tot hoogstaand werk te komen. Studenten en meesterdrukkers in opleiding krijgen er naast de kans om de technieken tot in de puntjes aan te leren ook de mogelijkheid om voor bekende namen te werken. Op deze manier leren ze te onderzoeken en een atelier te runnen.

31Columbia University op Manhattan, New York heeft naast de gewone opleiding zo een prestigieus atelier, het LeRoy Neiman Center for Print Studies. Zoals het woord Studies in de naam reeds aangeeft is het een centrum waar onderzocht wordt, waar studenten en kunstenaars uit het universum van technieken kunnen kiezen om hun werk te maken. Technieken die perfect aansluiten bij het inhoudelijke van het werk en dit in een omgeving die een rijke voedingsbodem voor experiment biedt.

36De kunstenaars die er langs komen zijn niet bepaald onbekenden. Kiki Smith, Sarah Sze, Terry Winters, Jasper Johns, Dana Schutz (zie houtsnede bovenaan) en ga zo maar door. Deze kunstenaars steunen, door hun werk aan het centrum toe te vertrouwen, het LeRoy Neiman Center for Print Studies niet enkel financieel, maar geven studenten ook de kans om bij te leren. Dit niet alleen op het niveau als assistent van de meesterdrukker en kunstenaar op het moment dat het werk wordt gemaakt maar vooral via het onderzoek naar mogelijkheden en het contact met gevestigde waarden uit de kunstwereld. Het is niet zelden dat deze kunstenaars in het atelier een lezing komen geven over hun werk en met de studenten spreken over wat en hoe. Dat dit in het atelier gebeurd is belangrijk omdat het een plek is waar het werk ontstaat en de werkplek van zowel studenten als de kunstenaars. Het is m.a.w. een veilige ruimte die niet intimideert.

Het atelier heeft een tentoonstellingsruimte waar het werk van zowel gevestigde namen als studenten aan het publiek wordt getoond. Men bereikt een mooie dialoog tussen alle betrokken partijen waartoe ook de toeschouwer behoort.

Plaatsen als het LeRoy Neiman Center for Print Studies dragen bij tot een echt onderzoek en laten tevens zien dat grafiek slechts een medium is en geen doel op zich. Een levend medium waar kunstenaars gebruik van maken. Een medium dat in Europa helaas te veel ter discussie wordt gesteld en gegijzeld wordt door de hiërarchie binnen de kunsten zelf.

Turbulence-Skins-p12_lg    sze12_lg    kw_01_lg    dion00_lg

The Paragon Press – Charles Booth

Peter Doig - Country Rock • 2001

Peter Doig – Country Rock • 2001

The Paragon Press (Londen) is een uitgeverij voor grafiek van hedendaagse kunstenaars. Sinds 1986 heeft de oprichter Charles Booth meer dan 100 projecten op zijn palmares staan.

De kunstenaars zelf hebben niet altijd een link met grafiek maar Booth weet door het aanbieden van zo een project de interesse te wekken in het medium. Sommige kunstenaars zijn na verloop van tijd grafiek als een belangrijk deel van hun oeuvre gaan zien zoals de Jake en Dinos Chapman, Anish Kapoor… 

De kunstenaars worden uitgenodigd om een portfolio te maken of deel te nemen aan een groepsportfolio. Het werk wordt uitgevoerd en gedrukt in samenwerking met meesterdukkers in de UK en Europa.

Booth werkte tot voor kort uitsluitend met Britse kunstenaars wat in de vroege jaren 90 van vorige eeuw op hoongelach en ongeloof werd onthaald door de toen overheersende markt van Amerikaanse kunstenaars, galeries en uitgevers. Sinds de opkomst van een nieuwe generatie kunstenaars, de zogenaamde Young British Artists is het ongeloof weggeëbd en het lachen verstomd.

Damien Hirst, Mat Collishaw, Gary Hume, Michael Landy, …,  zijn maar een paar namen van de volledige lijst Britart kunstenaars waar Booth met samenwerkt. De lijst die voordien uitsluitend kunstenaars uit de UK bevatte is sinds kort uitgebreid buitenlandse (vooral Duitse) namen zoals Bäselitz, Thomas Zipp, Kai Althoff, … Dit kan er op duiden dat er van Paragon Press interesse bestaat om meer met internationale namen te werken.

Naast een website met uitgebreide info over alle projecten heeft Paragon Press ook drie boeken uitgegeven met als titel “Contemporary Art in Print”. Daarin alle projecten en afbeeldingen op groot formaat. De boeken zijn prijzig maar mits een beetje zoeken soms goedkoper te krijgen. In oktober 2012 j.l. verscheen het derde boek.

Morrison Black Dahlia   Hume Spring angels   Damien Hirts

Pace Prints – Kiki Smith • Erik Parker

Moon Smith

Reeds meer dan 40 jaar brengt Pace Prints, als uitgever van hedendaagse grafiek, werk op de markt van de grote namen. Over die periode werkten ongeveer 125 kunstenaars samen met Pace  en stelden er hun werk tentoon, want Pace beschikt ook over twee ruime galerijen in New York. Daarnaast heeft de uitgever nog de galerij Pace Master Prints met grafisch werk van kunstenaars die de kunstgeschiedenis hebben beïnvloed. En om het geheel mooi af te ronden bestaat er ook nog Pace Primitive dat zich voornamelijk richt op Tribale kunst (meestal Afrikaans) daar dit ook onze Westerse kunst sterk heeft bepaald.

Met website van Pace Prints ben je wel een tijdje zoet. Van alle kunstenaars is het werk te zien wat ze maakten in samenwerking met Pace Prints. Pace blijft in vele gevallen de carrière van de kunstenaars volgen en het is dan ook niet verwonderlijk dat hun kunstenaars de vijf decennia vertegenwoordigen dat Pace bestaat. Niet altijd namen die bij ons in Europa zo goed gekend zijn, maar steeds kwaliteit.

Op het moment loopt bij Pace een tentoonstelling met het grafisch werk van Kiki Smith en Erik Parker.

779-183_WadingVooral de eerste naam is geen onbekende. Kiki Smith toont werk gemaakt tussen 2002 en 2011. Vooral de serie Blue Prints zal bijval oogsten. Deze reeks van 15 etsen in een soort zacht blauw gedrukt zijn melancholisch van aard in toon, kleur en onderwerp. Het is één van de eerste series waarin Smith het thema van de kindertijd aanvat. Het is zelden dat de volledige serie te zien is daar bij de start van de verkoop de werken al gauw afzonderlijk verkocht werden.

602-500-015_SwingVote

Het werk van Erik Parker zal hier heel wat minder bekend zijn. Deze schilder die werkt in NY is daar vooral gekend voor zijn schilderwerk in heftige kleuren en meticuleus uitgevoerd  De reeks monoprints die Parker toont zijn dens bevolkt en alles verkeerd in een soort chaos.

Warren Editions – Cape Town, Zuid-Afrika

Christian Nerf - Warren Editions

Christian Nerf – Warren Editions

Zuid-Afrika, het ligt ver van mijn deur en buiten William Kentridge, en misschien ook Kendell Geers, komt er niet veel overgewaaid. Niet dat er geen bloeiende kunstscène is waarvan ook grafiek deel uitmaakt.

De in Cape Town gevestigde studio Warren Editions heeft op relatief korte tijd naam gemaakt in Zuid-Afrika. In 2008 richtte Zhané Warren een ruimte in waar ze begon te drukken voor gevestigde en opkomende kunstenaars die het medium grafiek niet links lieten liggen. Warren woonde een tijdje in België, Antwerpen, en de terugkeer naar haar geboorteland maakte haar alleen maar meer vastberaden om iets met grafiek te doen. Zhané is zelf een kunstenaar en haar studies grafiek gaven de nodige kennis om een studio op te starten.

Na vijf jaar volgt er nu naast de Printmaking Studio nu ook Warren Editions Projects dat fungeert als een platform voor de tentoonstellingen rond de kunstenaars die met studio samen werken  of werkten.

Voor ons niet zo bekende namen maar in ieder geval valt er via de website uitstekend en boeiend werk te zien. Hedendaags, fris en persoonlijk werk is het kenmerk van deze (jonge) kunstenaars. het laat zien dat er ook in Zuid-Afrika een boeiende kunst scène aanwezig is.

Alle drukken zijn uitermate goed gemaakt en je ziet dat Zhané het nodige vakmanschap én passie in huis heeft.

Een ideale site om kennis te maken met hoogstaande grafiek uit Zuid-Afrika.

Philippe Vandenberg – Exile de peintre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment kan het werk van Philippe Vandenberg (1952-2009) op een hernieuwde internationale belangstelling rekenen.  In de galerie Hauser & Wirth, London wordt onder de titel Philippe Vandenberg, Selected Works een selectie uit zijn werk getoond (nog te bezichtigen tot 13 april 2013).

Het werk van Philippe Vandenberg wordt gekenmerkt door diverse radicale stijlbreuken die iedere keer een deconstructie van het voorgaande werk inhouden, je zou bijna kunnen zeggen dat iedere nieuw werk een deconstructie is van het vorige. Vandenberg was radicaal in zijn visie op zijn werk en zijn leven. Bij weinig kunstenaars is werk en leven op zo’n innige manier met elkaar verbonden. De werken zijn soms wreed in de letterlijke betekenis van het woord maar de ondertoon is steeds het zoeken naar “verlossing”. Het werk is niet altijd goed begrepen en Vandenberg heeft soms bakken kritiek over zich heen gekregen. Zeker een werk als de lachende Yasser Arrafat mocht op massa’s kritiek rekenen en dit heeft de kunstenaar dan ook jaren achtervolgd.

In december 2003 verscheen bij Ergo Pers te Gent een boek met vierenzestig etsen onder de titel Exil de peintre. Een selectie uit de reeks is te bekijken op de site.

Gedurende een jaar creëerde Vandenberg  een serie etsen die samen met een gelijktijdig ontstane tekst leidden tot het boek Exil de peintre uitgegeven bij Ergo Pers te Gent. Tijdens de gelijknamige tentoonstelling Philippe Vandenberg, Exile de peintre in het Caermersklooster te Gent was de volledige reeks te bekijken.

De reeks gaf een nieuwe wending aan het werk. Motieven als ‘kruisiging’ en de existentiële bevraging van de plaats van de mens en de kunstenaar in deze wereld zijn nog steeds prominent aanwezig, maar de beeldentaal is minder getormenteerd geworden, meer gelouterd en uitgepuurd. Het anekdotische uit zijn vroegere werk heeft nu plaats gemaakt voor configuraties van een zuiver abstract lijnenspel, met referenties naar Louise Bourgeois, Jürgen Partenheimer, Barnett Newman en anderen.

De kinderen van Vandenberg hebben een estate opgericht om het werk te documenteren en persoonlijk denk ik dat er geen mooier eerbetoon kan zijn en op deze manier is het een weg om het werk van de vergetelheid te vrijwaren. Op de website werk, teksten essays en een tekst van Niels Van Tomme die de artistieke weg van Vandenberg beschrijft en meer duiding geeft.

 

William Kentridge – Grafiek – David Krut Projects

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge is vooral bekend voor zijn animatiefilms, tekeningen, opera’s en multimediale opstellingen  Maar Kentridge is ook een begenadigd graficus. David Krut Projects is reeds jaar en dag zijn uitgever van het grafische werk. De in Johannesburg gevestigde uitgeverij/atelier/galerie heeft op zijn website een zeer uitgebreid archief van het grafisch werk van Kentridge staan dat de uitgever doorheen de jaren voor Kentridge uitgaf.

Het archief is onderverdeeld in 4 pagina’s: Universal archive linocuts, The Nose series, selectie van de edities door Krut uitgegeven en de gearchiveerde edities.

Universal archive linocuts: aan de linosneden van Kentridge gaan tekeningen vooraf. In dit geval zijn het de tekeningen die Kentridge reeds jaren maakt met Chinese inkt op pagina’s uit oude woordenboeken en encyclopedieën uit de jaren 50. Het is een steeds uitbreidende reeks waarin eenvoudige weerkerende thema’s uit Kentridge’s werk centraal staan: koffiepotten, vogels, bomen, katten, schrijfmachines… De tekeningen worden overgebracht  via een fotografische transfer en dan minutieus uitgesneden in de lino. Deze linosneden worden gedrukt op verschillende pagina’s uit diverse oude boeken.

In reeks starten de beelden als een vrij correcte weergaven van het onderwerp maar bij het vorderen van de serie komt abstractie om de hoe kijken. er wordt wel eens gezegd dat deze series zich op de rand van animatie en grafiek bevinden.

 The Nose series: in 2006 begon Kentridge aan een serie etsen die rond het thema van The Nose gebouwd zijn, tet verhaal van Nikolai Gogol dat door Shostakovich in een opera gegoten werd. De Metropolitan Opera in New York had Kentridge gevraagd om de opera naar een hedendaagse omgeving te brengen. In Kentridge’s versie wordt The Nose naar 1917 gebracht ten tijde van de Russische revolutie en daarna ook naar de jaren 30 van vorige eeuw om de invloed van Stalin te belichten. de serie bestaat uit 30 platen (aquatint, droge naald) die soms van woorden, vormen  in een sterk Constructivistisch rood voorzien zijn.

 

Selectie grafiek William Kentridge door Krut uitgegeven: David Krut ontmoette Kentridge voor de eerste keer in 1992 ens hun samenwerking is sindsien niet verbroken. In dit deel de selectie van grafiek die Krut uitgaf sinds 1992 voor Kentridge o.a. Thinking Aloudthe Magic Flute,  Nose, West Coast Series, Scribble CatUniversal Archive…

 

 

 

 

In het deel Archived Editions tenslotte een uitgebreid overzicht van het grafisch werk dat ook door andere uitgevers op de markt werd gebracht.

 

 

 

 

In 2006 verscheen bij David Krut Projects het boek William Kentridge Prints. Op het moment moeilijk te verkrijgen maar mist enig zoekwerk zeker te vinden.

 

 

 

 

 

 

Crown Point Press – Straks 50 jaar

 

In een rustige buurt van San-Francisco vind je de galerie en printshop Crown Point Press. Deze studio die zich voornamelijk richt op diepdruk en monotype werd in 1962 opgericht door Kathan Brown.

Wat June Wayne (zie artikel september) van Tamarind Printshop betekende voor de redding van lithografie in de VS is Kathan Brown voor de diepdruk.

Net zoals Wayne werd ze geconfronteerd met de teloorgang van de grafische technieken in de VS in die jaren. Ze huurde een ruimte en richtte er Crown Point Press op, met de bedoeling om diepdruk te vrijwaren van de vergetelheid.

Ze begreep dat ze ook kunstenaars die niet grafiek als belangrijkst medium gebruikten kon uitnodigen om in haar atelier de grafische technieken te verkennen. Op deze manier kon ze niet-grafici warm maken voor grafiek.

Eén van de eerste was Richard Diebenkorn, een West-Coast kunstenaar die met grote semi-abstracte doeken naam maakte. De samenwerking leidde tot een vriendschap die tot aan de dood van Diebenkorn in  1993 bleef voortduren. De etsen die ze samen maakten getuigen van een mooie interactie tussen kunstenaar en drukker. Het zijn gevoelige werken die de grens tussen realiteit en abstractie verkennen.

Wayne Thiebaud, West-Coast Pop-Art kunstenaar,  is een andere grote naam die op de uitnodiging i gaat. De samenwerking met Crown Point Press start voor beide heren in 1965.

Dankzij de faam van Diebenkorn en Thiebaud kunnen andere grote namen zoals Chuck Close, Anish Kapoor, Ed Ruscha, Kiki Smith, Pat Steir, Francesco Clemente, … worden aangetrokken. Klik hier voor een volledige lijst van kunstenaars met hun werk.

Ondertussen werd Crown Point Press uitgebreid tot een opleidingscentrum voor meesterdrukkers. Dit resulteerde in een programma waarbij de meesterdrukkers op hun beurt terug andere printshops openden en de verspreiding van grafische technieken realiseerden.

In de jaren 80 werd een hoogdruk project opgestart waarbij Chinese meesterdrukkers in de studio van de Rong Bao Zhai studio voor Crown Point Press hoogdrukken maakten op de traditionele manier. Dit resulteerde in enkele erg mooie drukken voor o.a. Francesco Clemente. Helaas bleek het project te duur en is het stop gezet.

Een kunstenaar die een erg belangrijke rol gespeeld heeft in de studio is John Cage. Deze bekende avant-garde musicus, kwam voor de eerst werken in de studio. Het werk dat Cage er maakte is uitdagend en duwt aan de grenzen van grafiek, net zoals hij deed met muziek.

In 2012 viert Crown Point Press de vijftigste verjaardag. De kleine studio is een instituut geworden en één der belangrijkste Amerikaanse printshops. Het volledig archief wordt bijgehouden in de Fine Arts Museums of San Francisco. The National Gallery of Art in Washington D.C. heeft een kleiner archief.

Crown Point Press geeft zelf ook boeken uit. Een mooi overzichtwerk is Ink, Paper, Metal, Wood: Painters and Sculptors at Crown Point Press. Een boek uitgegeven in 1996 maar met een nog steeds blijvende waarde. Het boek is out of print maar met wat zoekwerk nog steeds te vinden op internet.

Ergo Pers – uitgever met een ziel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam Ergo Pers zal niet direct een belletje doen rinkelen bij de meesten onder ons maar toch is deze Gentse uitgeven van uiterst verzorgde bibliofiele uitgaven een bekende bij vele verzamelaars.

Ergo Pers, onder de vakkundige handen van Rein Ergo, heeft als adres de Muinkkaai in Gent. Daar is de woonst en atelier van Rein Ergo te vinden. Een ander illuster uitgever had op diezelfde kaai zijn hoofdkwartier, uitgeverij Ludion.

Rein Ergo is een zeer gedreven drukker die zich met hart en ziel toe legt op zijn projecten, bibliofiel uitgaven waarbij een beeldend kunstenaar gekoppeld wordt aan een dichter/schrijver. En het zijn niet van de minste namen.

Zowel de kunstenaars als dichters/schrijvers worden met zorg gekozen uit een internationale kring. Hugo Claus, Cees Nooteboom, Leonard Nolens, Roland Jooris, Roger Raveel, Jurgen Partenheimer, Reinier Lucassen, Constant, Armando, Karel Dierickx, Ronald Noorman, Thierry De Cordier, Mario De Brabandere,… om er maar een aantal te noemen.

Het boek ‘Exil de peintre’ met werk van de ons veel te vroeg ontvallen Philippe Vandenberg is één van de hoogtepunten die Rein heeft uitgegeven. Het boek bestaat uit 64 etsen die Philippe over een periode van een jaar creëerde. In de uitgaven is ook een onuitgegeven tekst ‘La lettre au nègre’ opgenomen.

Het boek geeft ons een klare kijk op de zoekende ziel die Philippe was en heeft op mij persoonlijk een diepe indruk nagelaten. Ik zag de volledige verzameling destijds in het Caermersklooster in Gent toen het curatorschap nog in de goede handen van Hans Martens was.

Philippe was een dubbeltalent die zijn leven tot zijn kunst had gemaakt. Balancerend tussen figuratie en abstractie, aangevuld met eigen geschreven teksten. Het is niet verwonderlijk dat de complexe figuur die Philippe was een grote indruk heeft nagelaten op Rein.

Het is de nauwe samenwerking die steunt op wederzijds respect en vriendschap die maakt dat deze gelimiteerde, ambachtelijke en zeer verzorgde uitgaven een warmte uitstralen waarin je de diepmenselijke verstandhouding tussen de kunstenaars en uitgever goed kan voelen.

Een verademing in een landschap gedomineerd door massaproductie.